FAQ

Co oznacza skrót telc?

The European Language Certificates-telc. System egzaminacyjny telc- language tests został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy.

Jakie certyfikaty oferuje telc?

Egzaminy telc to 10 języków na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2. telc oferuje egzaminy z uzyskaniem certyfikatu m.in. z języka ogólnego i specjalistycznego, między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu czy medycyny. Egzaminy obejmują tematykę z życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

Dlaczego warto posiadać certyfikat telc?

Certyfikat:

 • zwiększa szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej.
 • jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych.
 • jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na europejskie uczelnie.
 • stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce.
 • spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • certyfikat telc jest oficjalnie uznawany za dowód znajomości języka np. przy ubieganiu się o obywatelstwo lub pracę także w Austrii i Szwajcarii.
 • w Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).

Kto uznaje certyfikaty telc?

 • uniwersytety i szkoły wyższe,
 • pracodawcy instytucji handlowych, finansowych,
 • branża turystyczna,
 • branża medyczna,
 • polska administracja państwowa.

Z jakich części składa się egzamin telc?

Egzamin składa się z 2 części:

 • część pisemna
 • część ustna

Co testują egzaminy telc?

Egzamin telc testuje umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie oraz zastosowanie tych ich w praktycznych i autentycznych sytuacjach w pracy firm.

Czy do egzaminów telc mogą podejść osoby nie uczestniczące w kursie przygotowawczym?

Tak.

Z jakich materiałów korzystać przygotowując się do egzaminu telc?

 • podręczników kierunkowych 
 • przykładowych egzaminów próbnych 
 • kursów przygotowawczych 

Co należy zabrać ze sobą na egzamin telc?

Dokument tożsamości ze zdjęciem, miękki ołówek, temperówkę oraz gumkę do mazania.

Czy podczas egzaminu telc można korzystać ze słownika?

Podczas egzaminu pisemnego czy ustnego nie można korzystać ze słownika.

Czy można zabrać ze sobą arkusz egzaminacyjny z egzaminu telc?

Nie. Zarówno arkusze egzaminacyjne jak i arkusze odpowiedzi są odbierane przez osoby przeprowadzające egzamin i wysyłane do siedziby telc gGmb

Jaki jest czas oczekiwania na wynik egzaminu i certyfikat?

Informacje o wynikach można uzyskać do 8 tygodni od daty egzaminu.

Gdzie można odebrać certyfikat?

Certyfikat należy odebrać osobiście w Centrum Egzaminacyjnym potwierdzając pisemnie jego odbiór.

Czy można ponownie przystąpić do egzaminu telc i ile to kosztuje?

Tak. Cena egzaminu powtórkowego jest taka sama jak pierwszego.

Czy można uzyskać duplikat certyfikatu, jeśli zostanie zgubiony oryginał?

Tak. Duplikat certyfikatu jest odpłatny. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu 6 tygodni.

Jakie są najpopularniejsze egzaminy telc w Polsce?

 • telc English A2, B2
 • telc Język polski jako obcy B1/B2
 • telc Russian B2
 • telc Italiano B2
 • telc Espanol A2

Kto układa egzaminy telc i kto je ocenia?

 • egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit telc, która jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe).
 • egzaminy układane są przez ekspertów i metodyków przy współpracy z doradcami językowymi.
 • części pisemne egzaminu są sprawdzane przez  telc gGmbH w Niemczech
 • część ustna oceniana jest przez licencjonowanego egzaminatora w instytucji przeprowadzającej egzamin.

Z jakich języków można zdawać egzamin językowy telc?

Egzaminy telc to 10 języków:

 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański
 • włoski
 • francuski
 • polski
 • rosyjski
 • turecki
 • portugalski
 • arabski
Skip to content