System egzaminów telc

 • Zapisy na egzamin prowadzone są przez cały rok w trybie ciągłym.
 • Rejestracji na egzamin można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy. Każde zgłoszenie potwierdzamy, brak potwierdzenia = brak prawidłowo wypełnionego formularza online – można wtedy przesłać zgłoszenie w wersji papierowej, mailowo na adres: odn.rybnik@gmail.com
 • Aby dokonać rejestracji na egzamin telc należny wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną podając imię oraz  nazwisko osoby zdającej plus pełną nazwę egzaminu:

  „Anna Kowalska – telcB2 – język angielski”

Przesłanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji na międzynarodowy egzamin The European Languages Certficates – telc jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

 • Płatności za egzamin dokonuje się na podstawie wystawionej faktury.

mBank: 75 1140 2004 0000 3702 7997 2098

 • Do końca wyznaczonego terminu rejestracji, należy dostarczyć potwierdzenie dokonanego przelewu osobiście do biura Centrum lub przesłać drogą mailową na adres odn.rybnik@gmail.com  podając w treści maila numer telefonu kontaktowego.
 • Samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza rejestracji na egzamin.
 • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
 • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji zgodnie z Regulaminem Egzaminacyjnym nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej – zamawiając arkusze egzaminacyjne regulujemy – jako Organizator egzaminu – pełną opłatę za egzamin do telc GmbH z siedzibą w Bad Homburg,

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc

 • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin telc 15 min. przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, temperówkę oraz gumkę do mazania.
 • Informacje o wynikach można uzyskać do 8 tygodni po egzaminie w biurze Centrum.

Istnieje możliwość wysyłki certyfikatu telc na terenie Polski pod wskazany adres za dodatkową opłatą w wysokości 25pln.

Przelewu za wysyłkę certyfikatu należy dokonać na numer konta: 

mBank: 75 1140 2004 0000 3702 7997 2098

 

a potwierdzenie płatności przesłać na adres mailowy odn.rybnik@gmail.com podając w treści maila pełny adres odbiorcy oraz numer telefonu kontaktowego.

RODO/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NODN w Rybniku/BiS Groups sp. z o.o. ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik/ ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik.
 • We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: odn.rybnik@gmail.com z tytułem: Kierownik RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy telc na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z telc gGmbH Bad Homburg, Basler Straße 7, 61352 Bad Homburg, Germany.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty egzaminu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez jest NODN w Rybniku/BiS Groups sp. z o.o. ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik/ ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, moich danych osobowych w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy The European Language Certificates- telc.

Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji egzaminu przez NODN w Rybniku/BiS Groups sp. z o.o. ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik/ ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik.

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą w Bad Homburg,  posiadającą blisko sześćdziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie.

Certyfikaty telc uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, polski, hiszpański, francuski, włoski,  portugalski, rosyjski, arabski i turecki. 

Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tę samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR). Dokument ten powstał w wyniku doświadczeń i przekonania, że wspólna zjednoczona Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy komunikacja i porozumiewanie się Europejczyków będzie lepsze. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy.

Certyfikaty telc można uzyskać w centrach i ośrodkach egzaminacyjnych w większości krajów Europy: Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

TELC English A2-B1 

Telc English A2-B1 jest egzaminem dwupoziomowym. Testuje on ogólne kompetencje językowe na dwóch poziomach i może być zdawany przez każdego. 

Co potrafisz na poziomach A2 i B1? 

Na poziomie A2 potrafisz porozumiewać się w prosty sposób w typowych sytuacjach życia codziennego. Potrafisz prowadzić krótkie rozmowy w znanym sobie kontekście i poprawnie stosować proste struktury gramatyczne. 

Na poziomie B1 umiesz porozumiewać w prosty sposób w typowych sytuacjach życia codziennego, podczas podróży oraz w rozmowach na tematy dotyczące życia prywatnego. Potrafisz opisywać swoje doświadczenia, nadzieje i ambicje oraz uzasadniać swoje opinie. Ogólnie rzecz biorąc, potrafisz poprawnie używać najważniejszych struktur gramatycznych 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 100 minut. Część ustna odbywa się po części pisemnej. Kandydaci odpowiadają na pytania bez czasu na przygotowanie. 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Słuchanie 

25 min. 

Czytanie 

45 min. 

Pisanie 

30 min. 

Część ustna 

Zdawana w parach 

15. min 

TELC English A2-B1 

Telc English A2-B1 jest egzaminem dwupoziomowym. Testuje on ogólne kompetencje językowe na dwóch poziomach i może być zdawany przez każdego. 

Co potrafisz na poziomach A2 i B1? 

Na poziomie A2 potrafisz porozumiewać się w prosty sposób w typowych sytuacjach życia codziennego. Potrafisz prowadzić krótkie rozmowy w znanym sobie kontekście i poprawnie stosować proste struktury gramatyczne. 

Na poziomie B1 umiesz porozumiewać w prosty sposób w typowych sytuacjach życia codziennego, podczas podróży oraz w rozmowach na tematy dotyczące życia prywatnego. Potrafisz opisywać swoje doświadczenia, nadzieje i ambicje oraz uzasadniać swoje opinie. Ogólnie rzecz biorąc, potrafisz poprawnie używać najważniejszych struktur gramatycznych 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 100 minut. Część ustna odbywa się po części pisemnej. Kandydaci odpowiadają na pytania bez czasu na przygotowanie. 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Słuchanie 

25 min. 

Czytanie 

45 min. 

Pisanie 

30 min. 

Część ustna 

Zdawana w parach 

15. min 

TELC English A2-B1 

Telc English A2-B1 jest egzaminem dwupoziomowym. Testuje on ogólne kompetencje językowe na dwóch poziomach i może być zdawany przez każdego. 

Co potrafisz na poziomach A2 i B1? 

Na poziomie A2 potrafisz porozumiewać się w prosty sposób w typowych sytuacjach życia codziennego. Potrafisz prowadzić krótkie rozmowy w znanym sobie kontekście i poprawnie stosować proste struktury gramatyczne. 

Na poziomie B1 umiesz porozumiewać w prosty sposób w typowych sytuacjach życia codziennego, podczas podróży oraz w rozmowach na tematy dotyczące życia prywatnego. Potrafisz opisywać swoje doświadczenia, nadzieje i ambicje oraz uzasadniać swoje opinie. Ogólnie rzecz biorąc, potrafisz poprawnie używać najważniejszych struktur gramatycznych 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 100 minut. Część ustna odbywa się po części pisemnej. Kandydaci odpowiadają na pytania bez czasu na przygotowanie. 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Słuchanie 

25 min. 

Czytanie 

45 min. 

Pisanie 

30 min. 

Część ustna 

Zdawana w parach 

15. minTELC B1-B2 Business 

telc B1-B2 Business jest egzaminem dwupoziomowym. Został stworzony z myślą o tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe w miejscu pracy. Egzamin sprawdza znajomość języka obcego w różnych codziennych sytuacjach biznesowych. 

Co potrafisz? 

Na poziomie B1 umiesz porozumiewać się w prosty i spójny sposób w codziennych sytuacjach biznesowych, podczas podróży służbowych oraz w rozmowach na tematy, które Cię interesują. Potrafisz się opisywać procesy biznesowe, nakreślać cele i uzasadniać opinie. Ogólnie rzecz biorąc, potrafisz poprawnie stosować najważniejsze struktury gramatyczne. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 115 minut. Część ustna odbywa się w tym samym dniu po części ustnej. Kandydaci mają 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Słuchanie 

25 min. 

Czytanie 

40 min. 

Struktury gramatyczno-leksykalne 

20 min. 

Pisanie 

30 min. 

Część ustna 

Zdawana w parach 

16 min TELC B2-C1 Business 

telc B2-C1 Business jest egzaminem dwupoziomowym. Sprawdza znajomość języka angielskiego biznesowego na poziomie zaawansowanym. Do egzaminu może przystąpić każdy. 

Co potrafisz 

Na poziomie B2 potrafisz wyrażać się jasno i wyraźnie oraz z powodzeniem dyskutować i negocjować. Dysponujesz szerokim zakresem słownictwa, niezbędnym dla Twojej specjalizacji oraz dla większości tematów ogólnych. Posługujesz się poprawnie gramatyką. 

Na poziomie C1 potrafisz wypowiedzieć  się spontanicznie i płynnie. Znasz wyrażenia idiomatyczne i potrafisz odpowiednio zmieniać styl języka. Potrafisz posługiwać się językiem z wysokim stopniem poprawności gramatycznej. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 170 minut ( plus 20 minutowa przerwa) . Część ustna odbywa się w tym samym dniu po części pisemnej. Kandydaci nie mają czasu na przygotowanie się do odpowiedzi. 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Słuchanie 

40 min. 

Czytanie 

50 min. 

Struktury gramatyczno-leksykalne 

20 min. 

PRZERWA 

20 min. 

Pisanie 

60min. 

Część ustna 

Zdawana w parach 

20 min. 

TELC B2-C1 University 

telc English B2-C1 University jest egzaminem dwustopniowym. Sprawdza znajomość języka angielskiego niezbędną do osiągnięcia sukcesu na zaawansowanym poziomie akademickim. Egzamin jest odpowiedni dla młodych dorosłych, którzy są zainteresowani studiowaniem w anglojęzycznych szkołach wyższych lub uniwersytetach, a także dla osób, które już rozpoczęły studia lub pracują w dziedzinie akademickiej i chcą lub muszą wykazać się znajomością języka angielskiego. 

Co potrafisz 

Na poziomie B2 potrafisz wyrażać się jasno i wyraźnie oraz z powodzeniem dyskutować i negocjować. Dysponujesz szerokim zakresem słownictwa, niezbędnym dla Twojej specjalizacji oraz dla większości tematów ogólnych. Posługujesz się poprawnie gramatyką. 

Na poziomie C1 potrafisz wypowiedzieć się spontanicznie i płynnie. Znasz wyrażenia idiomatyczne i potrafisz odpowiednio zmieniać styl języka. Potrafisz posługiwać się językiem z wysokim stopniem poprawności gramatycznej. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 170 minut ( plus 20 minutowa przerwa) . Część ustna odbywa się w tym samym dniu po części pisemnej. Kandydaci nie mają czasu na przygotowanie się do odpowiedzi. 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Słuchanie 

40 min. 

Czytanie 

50 min. 

Struktury gramatyczno-leksykalne 

20 min. 

PRZERWA 

20 min. 

Pisanie 

60min. 

Część ustna 

Zdawana w parach 

20 min. 

TELC English B1 

Jeśli posiadasz już dobrą podstawową znajomość języka angielskiego, TELC English B1 może być właściwym egzaminem dla Ciebie. Testuje on ogólne kompetencje językowe i może być zdawany przez każdego. 

Co potrafisz na B1? 

Na poziomie B1 umiesz porozumiewać się w prosty i spójny sposób w sytuacjach codziennych, podczas podróży oraz w rozmowach na tematy dotyczące życia prywatnego. Potrafisz opisywać swoje doświadczenia, nadzieje i ambicje oraz uzasadniać swoje opinie. Ogólnie rzecz biorąc, potrafisz poprawnie stosować najważniejsze struktury gramatyczne. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 2 h 30 minut. Część ustna odbywa się w tym samym dniu po części pisemnej. Kandydaci mają 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

Część pisemna Części składowe Czas trwania 

Struktury gramatyczno-leksykalne 

Czytanie 

90 min. 
Słuchanie 30 min. 
Pisanie 30 min. 
Część ustna Zdawana w parach 10 min 

TELC English B2 

TELC English B2 sprawdza Twoją ogólną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Do egzaminu może przystąpić każdy. 

Co potrafisz na B2? 

Na poziomie B2 potrafisz wyrażać się jasno i precyzyjnie oraz dyskutować i negocjować z powodzeniem. Dysponujesz solidną znajomością słownictwa niezbędnego dla Twojej specjalizacji oraz dla większości tematów ogólnych. Znasz dobrze struktury gramatyczne i posługujesz się nimi poprawne. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 2 h 20 minut. Część ustna odbywa się w tym samym dniu po części pisemnej. Kandydaci mają 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

Część pisemna Części składowe Czas trwania 

Struktury gramatyczno-leksykalne 

Czytanie 

90 min. 
Słuchanie 20 min. 
Pisanie 30 min. 
Część ustna Zdawana w parach lub w trójkach 15 min 

TELC English C1 

telc English C1 (format zmodyfikowany) sprawdza ogólną znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo zaawansowanym. Egzamin jest przeznaczony dla osób dorosłych, którym język angielski jest potrzebny w życiu społecznym i zawodowym lub na studiach. 

Co potrafisz na C1? 

Na poziomie C1 potrafisz wypowiadać się spontanicznie i płynnie. Znasz kolokwializmy i potrafisz w sposób celowy różnicować styl języka. Zachowujesz wysoki poziom poprawności gramatycznej. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny trwa 3 godziny i 40 minut (w tym 20 min. Przerwy). Przed egzaminem ustnym kandydat ma 20 minut na przygotowanie się. Egzamin ustny odbywa się w dniu egzaminu pisemnego. 

Część pisemna Części składowe Czas trwania 
Czytanie ze zrozumieniem 90 min. 
PRZERWA 20 min. 
Słuchanie ok. 40 min 
Pisanie 70 min. 
Część ustna PRZYGOTOWANIE 20 min 
Zdawana w parach lub w trójkach 15 min 

Telc English B1 Business 

Telc English B1 Business sprawdza znajomość języka obcego w różnych codziennych sytuacjach biznesowych. Do egzaminu może przystąpić każdy. 

Co potrafisz? 

Na poziomie B1 potrafisz porozumiewać się w prosty i spójny sposób w codziennych sytuacjach biznesowych, podczas podróży służbowych oraz w rozmowach na tematy, które Cię interesują. Potrafisz opisywać procesy biznesowe, nakreślać cele i uzasadniać opinie. Ogólnie rzecz biorąc, potrafisz poprawnie stosować najważniejsze struktury gramatyczne. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 2 godz. 30 minut. Część ustna odbywa się po egzaminie pisemnym. Kandydaci mają 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Czytanie 

Struktury gramatyczno-leksykalne 

90 min. 

Słuchanie 

30 min. 

Pisanie 

30 min. 

Część ustna 

Zdawana w parach 

15 min. 

TELC English B1 Hotel and Restaurant 

telc B1 w hotelarstwie i gastronomii przeznaczony jest dla osób pracujących w hotelach i restauracjach. Polecamy też telc English B1 jako ogólny egzamin językowy na tym poziomie. 

Co potrafisz? 

Na poziomie B1 umiesz porozumiewać się w prosty i spójny sposób w codziennych sytuacjach biznesowych, np. w recepcji, przy obsłudze pokoju oraz podczas ogólnej obsługi klienta w hotelu lub restauracji. Potrafisz s opisywać procesy biznesowe, nakreślać cele i uzasadniać swoje opinie. Ogólnie rzecz biorąc, potrafisz poprawnie używać najważniejszych struktur gramatycznych. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 2 godz. 30 minut. Część ustna odbywa się po części pisemnej. Kandydaci mają 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Czytanie 

Struktury gramatyczno-leksykalne 

90 min. 

Słuchanie 

30 min. 

Pisanie 

30 min. 

Część ustna 

Zdawana pojedynczo 

15 min. 

TELC English B2 Business 

telc English B2 Business sprawdza znajomość języka biznesowego na poziomie zaawansowanym.  Do tego egzaminu może podejść każdy nie tylko studenci kierunków biznesowych. 

Co potrafisz? 

Na poziomie B2 potrafisz wyrażać się jasno i precyzyjnie oraz z powodzeniem dyskutować i negocjować. Posiadasz solidną znajomość słownictwa niezbędnego dla Twojej specjalizacji oraz dla większości tematów ogólnych. Potrafisz tworzyć formalne listy biznesowe, raporty i protokoły. Znasz dobrze struktury gramatyczne i posługujesz się nimi poprawne. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 3 godziny. Część ustna odbywa się w tym samym dniu po części pisemnej. Przed częścią ustną, kandydaci mają 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.. 

 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Czytanie 

60 min. 

Pisanie 

60 min. 

PRZERWA 

20 min. 

Słuchanie 

30 min. 

Struktury gramatyczno-leksykalne 

30 min. 

Część ustna 

Zdawana w parach 

15 min 

TELC English B2 Technical 

telc English B2 Technical sprawdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym w obszarze języka technicznego np. chemii, elektroniki, ochrony środowiska, informatyki, telekomunikacji, mechaniki. Do tego egzaminu może podejść każdy nie tylko studenci kierunków technicznych. 

Co potrafisz? 

Na poziomie B2 potrafisz wyrażać się jasno i precyzyjnie oraz z powodzeniem dyskutować i negocjować. Dysponujesz szerokim zakresem słownictwa w zakresie swojej specjalizacji oraz w zakresie większości tematów ogólnych. Potrafisz pisać e-maile, faksy, krótkie memoranda, raporty i protokoły. Znasz dobrze struktury gramatyczne i posługujesz się nimi poprawne. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 2 godz. 40 minut. Część ustna odbywa się w tym samym dniu po części pisemnej. Przed częścią ustną, kandydaci mają 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Czytanie 

Struktury gramatyczno-leksykalne 

90 min. 

Słuchanie 

60 min. 

PRZERWA 

20 min. 

Pisannie ( fax lub  mail ) 

25 min. 

Część ustna 

Zdawana pojedynczo 

20 min 

Język polski 

telc Język polski B1-B2 jest egzaminem dwustopniowym, sprawdzającym ogólne kompetencje językowe na dwóch poziomach zaawansowania. Egzamin ten został opracowany przy wsparciu finansowym Ministerstw Edukacji Dolnej Saksonii i Hesji i koncentruje się pod względem doboru tematów na młodzieży. 

Co potrafisz? 

Na poziomie B1 umiesz się porozumiewać w prosty i spójny sposób w codziennych sytuacjach, podczas podróży oraz w rozmowach na tematy, które Cię osobiście interesują. Potrafisz opisywać swoje doświadczenia, nadzieje i ambicje oraz uzasadniać swoje opinie. Ogólnie rzecz biorąc, potrafisz poprawnie stosować najważniejsze struktury gramatyczne. 

Na poziomie B2 potrafisz wyrażać się jasno i wyraźnie, a także z powodzeniem dyskutować i negocjować. Dysponujesz szerokim zakresem słownictwa, niezbędnym dla Twojej specjalności oraz dla większości tematów ogólnych. Poprawnie posługujesz się gramatyką. 

Struktura egzaminu 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 115 minut, po której następuje część ustna.  Przed częścią ustną masz 20 minut czasu na przygotowanie. 

Część pisemna 

Części składowe 

Czas trwania 

Słuchanie 

25 min. 

Czytanie 

40 min. 

Struktury gramatyczno-leksykalne 

20 min. 

Pisanie 

30 min. 

Część ustna 

Zdawana w parach lub w trójkach 

15. min 

ącznika

Skip to content